IHB Việt Nam
IHB Việt Nam

IHB VIỆT NAM

Port for Digital Leaders

Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực huấn luyện và đầu tư hướng tới những chủ doanh nghiệp SMEs Việt Nam có khát vọng phát triển vượt bậc theo hướng bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

IHB Việt Nam

GIỚI THIỆU

IHB Việt Nam

Tầm nhìn & Sứ mệnh

IHB = IPO + Humanity + Balanced

Tầm nhìn: IHB Việt Nam đặt mục tiêu trở thành công ty giúp được nhiều doanh nghiệp SMEs IPO thành công nhất Việt Nam.

Sứ mệnh: Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng được một cộng đồng doanh nhân Việt Nam không chỉ thành công mà còn có một cuộc sống cân bằng Balanced với tính nhân văn Humanity cao thượng.

Sản phẩm

 • IHB X-Leaders Chương trình huấn luyện giúp chủ doanh nghiệp SMEs Việt Nam có được khát vọng, tư duy và kỹ năng số để có thể thích nghi và tồn tại trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 • IHB Ventures Quỹ đầu tư dành cho những chủ doanh nghiệp SMEs Việt Nam có khát vọng phát triển vượt bậc theo hướng bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của IHB Việt Nam
IHB Việt Nam

IHB X-LEADERS

IHB X-Leaders

Mục tiêu

Chương trình huấn luyện giúp chủ doanh nghiệp SMEs thích nghi, tồn tại và phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chương trình được xây dựng dựa trên mô hình 3H:

 • 1. Digital Heart: Khát vọng số
 • 2. Digital Head: Tư duy số
 • 3. Digital Hand: Kỹ năng số

Nội dung

 • 1. Module nhà chiến lược số (Digital Strategist)

 • 2. Module nhà cải cách số (Digital Innovator)

 • 3. Module thuyền trưởng số (Digital Driver)

 • 4. Module lãnh đạo linh hoạt (Agile Leader)

Xem thêm
IHB Việt Nam

IHB VENTURES

IHB Ventures

IHB Ventures tập trung đầu tư vào 2 dạng mô hình kinh doanh sau:

 • 1. B2C: Các sản phẩm và dịch vụ 4.0 phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam.
 • 2. B2B: Các nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

với 3 tiêu chí lựa chọn:

 • 1. Customer Experience: Trải nghiệm khách hàng
 • 2. Effecient Operation: Hệ thống vận hành
 • 3. Innovation: Đổi mới sáng tạo
Xem thêm
 IHB Việt Nam

LIÊN HỆ

Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông IHB Việt Nam
 • Tầng 7, MAC Plaza, Số 10 Trần Phú, Hà Đông
 • 0906.244.804
 • admin@ihbvietnam.com
 • https://ihbvietnam.com